Kumpulan Pengurusan LGM Properties Corporation

Ketua Pegawai Eksekutif

Kamil Daniel

Pengurus Kanan
Perladangan

Asri Abd Ani

Pengurus Kanan
Hartanah

Yahya Azmuddin Ayob

Pengurus Pentadbiran
& Sumber Manusia

Hj. Iskandar Zulkarnain Hj Hussin

Akauntan
.

-

Pengurus Ladang LGM
Pahang Tenggara

Mat Ariffin Ibrahim

Pengurus
Operasi

Zulkurnain Saaiddin

Eksekutif Pentadbiran &
Sumber Manusia

Intan Saidatul Balqiah Kamarudin

Eksekutif
Kewangan

Lee Chi Yen

Pengurus Ladang LGM
Begia

Rosli Kassim

Pengurus
Hartanah

Wan Sharifudzillah Wan Ab Malik

Eksekutif
Akaun

Siti Roshida Othman

Pengurus Ladang LGM
Panti & Penawar

-

lgm.pnglogompic.pngmpob.pngmrepc.png