Tawaran adalah dipelawa dari syarikat-syarikat berpengalaman yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) untuk tender seperti berikut :

Dokumen Tender boleh didapati pada waktu pejabat di alamat seperti berikut :

Bahagian Pentadiran dan Sumber Manusia
LGM Properties Corporation,
Tingkat 3, Bangunan Getah Asli,
148 Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur.

Lawatan tapak/taklimat adalah wajib. Dokumen sebutharga/tender yang telah disempurnakan hendaklah dihantar dengan sampul surat tertutup serta dinyatakan nombor dan tajuk sebutharga/tender di penjuru atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan seterusnya dimasukkan atau dihantar ke alamat seperti di bawah sebelum jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup :

Bahagian Pentadiran dan Sumber Manusia
LGM Properties Corporation,
Tingkat 3, Bangunan Getah Asli,
148 Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur.

lgm.pnglogompic.pngmpob.pngmrepc.png