Terma & Syarat

Tawaran adalah dipelawa dari syarikat-syarikat berpengalaman yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) untuk tender seperti berikut :

Dokumen Tender boleh didapati pada waktu pejabat di alamat seperti berikut :

Bahagian Pentadiran dan Sumber Manusia 
LGM Properties Corporation 
Tingkat 3, Bangunan Getah Asli 
148 Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur 


Lawatan tapak/taklimat adalah wajib. Dokumen sebutharga/tender yang telah disempurnakan hendaklah dihantar dengan sampul surat tertutup serta dinyatakan nombor dan tajuk sebutharga/tender di penjuru atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan seterusnya dimasukkan atau dihantar ke alamat seperti di bawah sebelum jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup :

Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia
LGM Properties Corporation
Tingkat 3, Bangunan Getah Asli
148 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur


LGM Properties Corporation tidak akan bertanggungjawab di atas kelewatan Dokumen Tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-aman tawaran yang dikemukakan.

Kerjaya

Pendapat Awam

Apa yang anda inginkan disini?

Bulletin

PELUANG KERJA:

1.

Tarikh Tutup :

 

Untuk Keterangan Lanjut Hubungi LGMPC 03-2171 1177

 

TENDER / SEBUTHARGA :

Dibuka kepada Warganegara Malaysia, Tarikh Tutup :

Untuk Keterangan Lanjut Hubungi LGMPC

| + - | RTL - LTR