Lembaga pengarah

 Dato-Suki

Dato' Suki Mee
- Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah


Dato' Suki Mee, telah dilantik menjadi Pengerusi LGMPC berkuatkuasa 1 Julai 2009 hingga kini. Selepas memperolehi Diploma Perancang Bandar dan Wilayah dari UiTM pada tahun 1985, Dato' Suki Mee melanjutkan pengajiannya di UTM dan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Perancang Bandar dan Wilayah pada tahun 1987.

Pada tahun 2007, beliau memperolehi Ijazah Sarjana Falsafah Sains Pembangunan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dato' Suki Mee memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Perancang Bandar di Dewan Bandaraya, Shah Alam, Selangor pada 1988. Selepas itu, beliau berkhidmat pula di beberapa jabatan kerajaan, antaranya sebagai Penolong Pegawai Perancang di Dewan Bandaraya, Kuala Lumpur sehingga tahun 1989 dan kemudian sebagai Pegawai Perancang Bandar dan Desa (Cawangan Timur) di Kuantan, Pahang sehingga tahun 1993.

Beliau kemudian telah dilantik menjadi Penolong Pengarah di Jabatan Perancang Bandar & Desa Negeri Perak hingga 1999. Pada bulan Mac 1999, beliau menubuhkan Firma Perunding Perancang Bandar "Digi Planners", di Ipoh , Perak dan bertindak sebagai Pengarah Urusan dan Jururancang Bandar Berdaftar hingga ke hari ini. Beliau juga adalah pengarah dalam beberapa syarikat yang terlibat dengan sektor pembinaan dan pembangunan hartanah serta perladangan. Dato' Suki Mee juga merupakan Pengerusi Yayasan Orang Asli Perak sejak 1999 dan Koperasi Orang Asli Perak sejak 2012.  

 


P126-2

Dato' Hj. Zainudin Hj. Ismail

Pengerusi LGMPC


Dato' Hj Zainudin Hj. Ismail telah dilantik menjadi Pengerusi LGMPC berkuatkuasa 1 Disember 2015. Dato' Hj. Zainudin berkulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengurusan Perniagaan dari Universiti Malaya.Dato' Hj. Zainudin juga adalah Ahli Parlimen Jelebu, Negeri Sembilan.

Dato' Hj Zainuddin berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah penasihat kepada Ketua Pegawai Eksekutif Redtone International Bhd. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ahli Majlis Daerah Jelebu, Negeri Sembilan.

Beliau juga Pengarah Felda Agriculture Services Sdn Bhd.

 Dato-Dr-Abu-Talib

Dato' Dr Abu Talib bin Bachik
- Ahli Lembaga Pengarah


Dato' Dr Abu Talib telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah LGMPC pada 1 Mac 2012. Beliau memiliki Diploma Pertanian, Kolej Pertanian Malaysia (kini dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia), dan Ijazah Sarjana Sains daripada Louisana State Universiti, Amerika Syarikat dan Doktor Falsafah dalam bidang sains pertanian daripada University Ghent, Belgium.

Dato' Dr Abu Talib mempunyai pengalaman yang luas dalam aspek Penyelidikan & Pembangunan serta Operasi & Pengurusan Organisasi. Beliau pernah bertugas sebagai Pegawai Penyelidik di Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) - kini sebahagian daripada Lembaga Getah Malaysia (LGM). Di RRIM, beliau memegang pelbagai jawatan dalam pentadbiran dan pengurusan. Pada tahun 1997, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Lembaga Getah Malaysia.

Beliau memilih "Persaraan Awal" pada tahun 1999 untuk menyertai Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDEC), agensi yang bertanggungjawab bagi mempromosi Projek Koridor Raya Multimedia (MSC), sebagai Naib Presiden Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi, dan bersara sebagai Naib Presiden Kanan di Bahagian Pembangunan Teknoprenuer di MSC pada tahun 2008. Beliau telah dilantik menjadi Alhi Lembaga Pengarah LGM sejak 2008.


Nahar

Muhamad Nahar Hj. Mohd Sidek
- Ahli Lembaga Pengarah


En Muhamad Nahar Hj. Mohd Sidek telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah LGMPC pada 1 November 2015. Beliau juga adalah Setiausaha Bahagian Kemajuan Getah dan Jatropha di Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Beliau berkelulusan Sarjana Pengurusan Persekitaran dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Sarjana Muda Sains Gunaan dari Universiti Sains Malaysia.

 

Beliau memulakan kerjaya di Kementerian Pertanian sebagai Penolong Setiausaha di Bahagian Pembangunan Sumber dan Institusi pada tahun 1998. Pada tahun 2006, beliau telah dilantik sebagai Ketua Penolong Setiausaha di Cawangan Antarabangsa, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa di Kementerian Pertanian dan Asas Tani.

 

Pada tahun 2009, beliau telah dilantik sebagai Ketua Penolong Pengarah di Seksyen Ekonomi Alam Sekitar dan Sumber Asli, Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 2015, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Bahagian (memangku) di Bahagian Kemajuan Industri Getah dan Jatropha di Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi sehingga sekarang.

 

 Abdul-Halim

Y. Bhg. Datuk Abdul Halim bin Hamid
- Ahli Lembaga Pengarah


Y. Bhg. Datuk Abdul Halim Hamid telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah LGMPC pada 1 Mac 2012. Beliau merupakan Pengarah Eksekutif Kanan (Pengilangan) Kumpulan Syarikat Felda merangkap Ketua Eksekutif Felda Rubber Industries Sdn Bhd.

Beliau mempunyai pengalaman lebih daripada 35 tahun di Kumpulan Syarikat Felda dalam bidang komoditi seperti kelapa sawit, getah dan koko, peruncitan dan barangan getah. Y. Bhg. Datuk Abdul Halim juga menjadi Ahli Lembaga Pengarah LGM, Pengarah FPM Sdn Bhd. Cadbury Confectionery Malaysia Sdn Bhd serta Felda Iffco Africa (Pty) Ltd. Beliau juga adalah Pengarah syarikat-syarikat usahasama pemprosesan getah felda di Thailand dan Indonesia iaitu Feltex Co. Ltd, Tahailand dan PT Felda Indo Rubber, Indonesia.


Dr-Suarni

Dr Suarni Sumormo
- Ahli Lembaga Pengarah


Dr. Suarni Sumormo telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah LGMPC pada 1 Januari 2012. Beliau memperolehi Ijazah Komputer Sains di Universiti Kebangsaan pada tahun 1987. Sarjana dalam Bidang Ekonomi dari University of Hartford, Amerika Syarikat pada tahun 1995 dan Doktor Falsafah di dalam bidang Ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2004.

Dr Suarni telah berkhidmat di RRIM sebagai Penolong Pegawai Penyelidik pada tahun 1988 sebelum dilantik ke jawatan Pegawai Penyelidik pada tahun 1989. Beliau kemudiannya dilantik Ketua Unit Ekonomi Perindustrian pada tahun 2005 dan kemudiannya sebagai Pengarah Ekonomi dan Pasaran Getah pada tahun 2008. Beliau telah dilantik ke jawatan sekarang sebagai Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Operasi), di Lembaga Getah malaysia pada tahun 2012.

Datuk Abd Halim Hamid - Copy

Datuk Abd Halim Hamid
- Ahli Lembaga Pengarah

 

Datuk Abd Halim Hamid telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah LGMPC pada 1 Mac 2012. Beliau merupakan Mantan Naib Presiden Kanan dan Global Head of Felda Global Cluster di Felda Global Ventures Holdings Berhad. Beliau mempunyai pengalman lebih 35 tahun di Syrkat Kumpulan Felda dalam bidang komoditi seperti kelapa sawit, getah dan koko.

Beliau mempunyai pengalaman dalam bidang pengeluaran baja dan instolasi.

 Tuan Hj Halim

Hj Abd Halim Hassan
- Ahli Lembaga Pengarah

 

Hj Abd Halim Hassan telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah LGMPC pada 1 November 2015. Beliau merupakan Bendahari Agung bagi Persatuan Kebangsaan Pekebun-pekebun kecil Malaysia (PKPKM)

Kerjaya

Pendapat Awam

Apa yang anda inginkan disini?

Bulletin

PELUANG KERJA:

1.

Tarikh Tutup :

 

Untuk Keterangan Lanjut Hubungi LGMPC 03-2171 1177

 

TENDER / SEBUTHARGA :

Dibuka kepada Warganegara Malaysia, Tarikh Tutup :

Untuk Keterangan Lanjut Hubungi LGMPC

| + - | RTL - LTR