• LGM PROPERTIES CORPORATION

    (Perbadanan Lembaga Getah Malaysia)

  • Pengurusan Tanah dan Harta Milik Lembaga Getah Malaysia.

  • Perkhidmatan pengurusan dan perkhidmatan juru runding pengurusan harta kepada Lembaga Getah Malaysia.

  • Perkhidmatan pengurusan harta dan perkhidmatan juru runding pengurusan harta kepada orang atau badan yang berhubungkait atau terlibat dalam industri getah.